Online Jegyvásárlás
Online Jegyvásárlás
Tovább
Online Jegyvásárlás
útvonaltervezés
Tovább

Házirend

1. Az Aquacinema Fürdő és Wellness (továbbiakban Fürdő) igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet.2

2.. A belépőjegy megvásárlásával a HÁZIREND rendelkezéseit a Fürdő Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja vagy megszegi, a Fürdő munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a Fürdő területéről indokolt esetben eltávolíthatják.

3. A Fürdő belépőjegy és szolgáltatás árjegyzéke a pénztáraknál és a Fürdő honlapján tekinthető meg. A belépőjegy vásárlásnál a Vendégek nyugtát és beléptető szekrény nyitó karórát, vagy zónák hasznalatának jogosultságát igazoló színes karszalagot kapnak, melyet távozásig meg kell őrizniük, illetve a karszalagot karkötőként a csuklóra rögzítve, látható módon kell hordaniuk. Online jegyvásárlás esetén a belépésre jogosító karszalag a pénztárnál vehető át, megfelelő igazolást követően.

4. Egyes öltöző szekrények nyitása, zárása karóra használatával történik. A vendégek részére kizárólag a beléptető rendszer által felkínált automata módon tudunk szekrényeket kiadni. Áfás számlát a pénztárban kérhetnek.

5. Pénztárzárás 18.00 órakor van, ezután a Fürdő nem fogad további vendégeket. Zárás előtt legkésőbb 15. perccel a medencéket és csúszdákat el kell hagyni! A 19.00 órai zárásra a Fürdő területét el kell hagyni!

6. Kedvezményes jegy a kedvezményre jogosító igazolvány, kártya, diák illetve nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett adható, melyet kérünk a jegy váltásakor kérés nélkül felmutatni.

7. A bérletek, ajándék utalványok a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek. Azok visszavásárlására és az érvényességük meghosszabbítására nincs lehetőség.

8. Bérletes belépések és napi jegyek váltása az uszoda terheltségétől, telítettségétől függően lehetséges.

9. A chipkártyás karóra elvesztése esetén bruttó 3000 Ft, azaz háromezer forint pótdíj fizetendő.

10. A megváltott jegyek, bérletek árai az ÁFA tartalmon túl felelősség és baleset biztosítást is tartalmaznak

11. A Fürdő Vendégeink szabadidő eltöltését, sportolási és fürdési igényeit hivatott kiszolgálni.

12. A Fürdő szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

13. A Fürdő területére csak a pénztár melletti kapukon át, érvényes jegy vagy érvényes belépő tulajdonosa jogosult belépni. A belépésre jogosító nyugtát, belépőt felmutatásra a távozásig meg kell őrizni, kérésre, ellenőrzés céljából fel kell mutatni, át kell adni. A jegy a váltás napján, nyitvatartási időben érvényes. Vissza nem váltható, egyszeri belépésre jogosít. A jegy kilépés utáni visszatérésre nem jogosít.

14. 2 éven aluli gyermekért belépődíjat nem kell megfizetni.

15. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügye- lete mellett tartózkodhatnak a Fürdő területén, és a szülő, illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják a Fürdő létesítményeit, különös tekintettel a medencékre és a vízi csúszdákra.

16. Az élménycsúszdák (nagycsúszdák) csak 120 cm-es vállmagasság felett, vala- mint 120 kg súlyhatár alatt vehetők igénybe.

17. A csúszdák használata során, a helyszínen kifüggesztett csúszda szabályzat előírásait, a csúszda kezelőszemélyzet utasításait betartani kötelező!

18. A csúszdák fékező vályús kialakításúak. Igyekezzenek a csúszás befejeztével a csúszda fékezővályú érkező részét mielőbb elhagyni!

19. A csúszdákat mindenki saját felelősségére veheti igénybe! Kellemes kikap- csolódást ígérő szolgáltatásunkat mentálisan és fizikailag egészséges vendégeink részére ajánljuk.

20. A baba medencéket 10 éves korig használhatják a gyermekek felnőtt felügyelete mellett.

21. A pancsoló medencében, és minden egyéb medencében, minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára vízhatlan „úszó- pelenka” használata kötelező!

22. Felnőttek a baba medencéket csak gyermekfelügyelet céljából vehetik igény- be, csak álló testhelyzetben, a gyermek 6 éves koráig.

23. Az élmény és kalandmedencéket vízbiztonsággal rendelkező személyek vehetik igénybe. Vízmélység: 0.90 - 2.20 m.

24. Úszni nem tudó személyek a mélyvizes medencéket nem használhatják. Víz- mélység: 2.20 m. 

25. Az Aquacinema területén úszásoktatást csak az végezhet, aki erre a tevékenységre az AV2 Invest Kft-vel szerződést kötött.

26. Szaunavilágunk használata 14 éven felüli, egészséges vendégeink számára ajánlott. A szaunavilág használata a szaunában kihelyezett házirend betartásával vehető igénybe. Vendégeink számára szauna lepedőt nem biztosítunk.

27. A pihenő gyógymedencéket 37/1996.(X. 18) NM. Sz. rendeletnek megfelelően 14 éven felüli vendégeink használhatják, a javasolt 15-20 perc fürdési idő betartásával! A pihenő medencékben ugrálni, labdázni, fröcskölni tilos!

28. A medencék egyidejű terhelhetőségét munkatársaink figyelemmel kísérik, annak betartására vendégeinket figyelmeztethetik. Kérjük, munkatársaink kérésének, figyelmeztetésének megfelelően a medencékben tartózkodás időtartamát, létszámát betartani szíveskedjenek.

29. A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

30. Az értéktárgyakat a megváltott öltöző szekrényekben, vagy kabinokban javasoljuk elhelyezni. A Fürdő sem a szekrényekben elhelyezett, sem a magára hagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget. Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy személyes tárgyaikat ne hagyják őrizetlenül, vigyázzanak értékeikre!

31. Bármilyen rongálás, lopás vagy annak kísérlete rendőrségi feljelentést von maga után.

32. Talált tárgyat a pénztárnál kérjük jegyzőkönyv felvétele mellett leadni!

33. Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebfelületű, ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, tisztátalan öltözé- kű, ápolatlan személyek a Fürdő területére be nem léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Fürdő munkatársai a létesítmény használatot megtagadhatják.

34. A Fürdő területén követelmény a közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása. A medencék használata előtt zuhanyozó és lábmosó használata kötelező!

35. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai vagy alsóruházatban a medencék használata tilos!

36. Tilos a Fürdő területére állatot bevinni!

37. 7 éves kortól tilos a különböző neműek öltözőkbe, zuhanyozókba való

38. belépése és tartózkodása!

39. A felszerelt hangosbemondó közlemények, hirdetések, üzenetek, felhívások, tájékoztatások célját szolgálja. Hangosbemondás a fürdővendégek részére a pénztárnál befizetett 500,- Ft ellenében vehető igénybe.

40. A Fürdő vezetése rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a kültéri medencék használatát ideiglenesen biztonsági okokból szüneteltetheti. A változást hangosbemondóval, személyzet közreműködésével, a pénztárnál kifüggesztett közleménnyel tudatja. Ezért a Fürdő a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!

41. Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény, stb. esetén) jogosult a Fürdő teljes vagy részleges lezárására. Amennyiben az 50 méteres versenymedencében rendezvény zajlik, úgy Vendégeink az élmény medencéket vehetik igénybe. Esetleges országos vagy nemzetközi úszóversenyeken, vízi- labda mérkőzéseken és egyéb sporteseményeken a teljes versenymedence rész lezárható, melyről a honlapon és a recepciónál tájékoztatjuk Vendégeinket.

42. Technikai, vagy egyéb más okból, a vízi csúszdák vagy medencék üzemeltetés- ből történő lezárása jelzőszalagos lekerítéssel, figyelmeztető felirat és figyelmeztető piktogram kihelyezésével történik. Tilos a Vendégek elől lezárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni! A lezárást és figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó vendégek felelőssége fennáll az esetlegesen bekövetkezett balesetért, az ebből eredő hírnév, illetve hitelrontásért.

43. Ezen okokból eredő szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

44. A Fürdő berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól az AV2 Invest Kft. a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.

45. Nem szabad az úszómedencékben labdázni, az úszómedencébe gumimatracot, úszógumit bevinni.

46. A medencék biztonsági felügyeletéért, a medencék vizének, a medencék környezetének tisztaságáért, a mentőfelszerelések készenlétben tartásáért, a mentőládák felszereléséért, a vízből mentettekhez az orvos/mentőtiszt kihívásáért az uszodamester/ úszómester felelős.

47. A Fürdő biztonsági felügyeletéért, az általános tisztaságért, káresetek, vendégpanaszok, balesetek, talált tárgyak kezeléséért, az események naplózásáért, hatósági ellenőrzések esetén az ellenőrzésben való közreműködésért a fürdővezető a felelős.

48. Rendkívüli esemény és baleset esetén kérjük a főrdővezetőt azonnal értesíteni! 

49. A Fürdő területén labdázni csak az arra kijelölt területen lehet.

50. A Fürdő területén nem szabad olyan játékokat játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a Fürdőzők vagy pihenni
vágyó Vendégek nyugalmát zavarják. A Fürdő dolgozóinak kötelessége a Fürdő rendjét biztosítani, ha szükséges hatósági segédlettel is.

51. A Fürdő területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb..).

52. Tilos a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, pályákat használni!

53. A parkosított, pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják. A napozó ágyak használata térítésmentes, de kérjük, hogy a medencék mellé elhelyezett babzsákokat Vendégeink ne vigyék el a helyszínről, ne húzzák a térkövön, mert könnyen megsérülnek, ez pedig eljárást vonhat maga után.

54. Az úszómesterek, medenceőrök, csúszdaüzemeltető személyzet, biztonsági őrök, valamint a Fürdő munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani!

55. Nem szabad a medencébe törékeny tárgyat bevinni, a medencékben étkezni, tisztálkodószert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence használat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező!

56. A medencékbe oldalról és nekifutásból beugrani tilos!

57. Forró, felhevült testtel a medencékbe menni tilos!

58. Tilos a Fürdő területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet okozó tárgyat, görkorcsolyát, gördeszkát bevinni, riadalmat kelteni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni!

59. A Fürdővendégek részére hajszárításra csak a Fürdő által üzemeltetett készülékek használata megengedett.

60. A Fürdő területén a kijelölt dohányzóhelyen kívül TILOS A DOHÁNYZÁS! A vendégeink számára kijelölt dohányzóhely a Fürdő szabadtéri területén a kertben, a csúszdatorony közelében, bejárattól 5 méternél távolabb, egyértelmű jelzéssel, táblával megjelölve található.

61. A Fürdő területén üzemidőben elsősegélyhely működik. Minden sérülést, rosszullétet az Fürdő legközelebbi munkatársának azonnal jelezni kell! Elsősegélynyújtó a mindenkori úszómester, elsősegélynyújtást tőle kell kérni. A sérülés ellátásáról a Fürdő alkalmazottja nyilvántartást köteles vezetni, ezért a sérült vendégnek a „sérülési napló”-ba tett bejegyzést alá kell írnia!

62. A Fürdő zárt terében kijelölt étkezőhely áll rendelkezésre. A zárt térben étkezni csak az étteremben, és az arra kijelölt helyen lehetséges.

63. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.

64. A parkolóban kérjük a kijelölt parkolókat használni, a buszparkolók a csoportos vendégek járműveinek vannak fenntartva.

65. A kertben kiépített locsolóvíz csapok ipari vizet tartalmaznak, azokból inni tilos!

66. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul, hogy a Fürdőben készült fotókat, felvételeket, a Fürdő saját reklám és promóciós tevékenységéhez esetenként szabadon felhasználhassa.

67. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég tudomásul veszi, hogy a Fürdő területén biztonsági kamerarendszer működik, melyre a belépésnél kifüggesztett táblával hívjuk fel a figyelmet.

68. A Fürdő területén szolgálati tevékenységet ellátó (vezető és helyettese, műszakvezető, uszodamester/úszómester, csúszdakezelő személyzet, biztonsági személyzet) közfeladatot ellátó hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.

69. A versenymedencéknél sportrendezvények ideje alatt a rendezők tevékenységüket a 2004. évi I. törvény, a 2005. évi CXXXIII. törvény és az 54/2004. (III.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint végzik.

70. A Vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végző magatartására vonatkozó észrevételeit, reklamációit megtenni:
- személyesen a Fürdő műszakvezetőjének, vagy a Fürdő vezetőjének,
- írásban, a pénztárnál található Vásárlók könyvébe történő bejegyzéssel. Az írásbeli bejegyzést olvashatóan, a panaszos nevével és elérhetőségeivel megjelölten, konkrét panaszt megjelölve kell megtenni.
A fenti kritériumoknak nem megfelelő bejegyzés megválaszolására az Üzemeltető kizárólag a rendelkezésére álló információk alapján jogosult. A Fürdő köteles a panaszt, észrevételt, javaslatot, a vonatkozó szabályok szerint kivizsgálni, illetőleg ennek alapján intézkedni. A fenti kritériu- moknak megfelelő panaszt a hatályos jogszabályok által előírt határidőben köteles megválaszolni. A Házirend be nem tartásából eredő panaszok és esetleges kárigények érvényesítésére a Vendégek jogosultak igénybe venni a fogyasztókra vonatkozó békéltetési vagy ennek sikertelensége esetén rendelkezésre álló egyéb jogi eljárásokat.

Minden kedves Vendégünknek kellemes időtöltést és pihenést, jó szórakozást kívánunk!
AV2 Invest Kft.
Kisvárda, 2020. január 28.